Quản trị Thời gian 10108 Lượt xem

PLAN 168 - Lập kế hoạch sử dụng thời gian hiệu quả

PLAN 168 - Lập kế hoạch sử dụng thời gian hiệu quả. Để sử dụng và lập kế hoạch sử dụng thời gian hiệu quả, có rất nhiều phương pháp khác nhau.

Trong chuỗi bài vừa qua, tôi đã chia sẻ với bạn 2 cấp độ quản lý thời gian. Thứ nhất là tập trung vào một mục tiêu, nén thời gian hiệu quả với phương pháp quả cà chua pomodoro. Phương pháp Pomodoro giúp bạn hoàn thành một mục tiêu một cách trọn vẹn mà không bị sao lãng.

Phương pháp và cấp độ số 2 là kế hoạch làm việc theo ngày. Ở phương pháp này, bạn sẽ tập trung làm 6 đầu việc mỗi ngày với phương pháp của Ivy Lee.

Hai phương pháp trên có ưu điểm là dễ làm và có thể áp dụng ngay lập tức. Tuy nhiên, nó có nhược điểm ở chỗ các mục tiêu thường ở tầm nhìn ngắn, giải quyết công việc theo ngày.

Cấp độ số 3 là lên kế hoạch mặc định theo tuần. Là thứ mà Kế Hoạch 168 sẽ giải quyết được trọng vẹn và đem lại hiêệu quả vượt trội. Hãy dành 2:35 phút để xem video dưới đây:

Sau đó, bạn có thể download form mẫu file Kế Hoạch 168 để in ra và sử dụng cho bản thân mình.

BẤM ĐỂ DOWNLOAD FORM KẾ HOẠCH 168 (XLS)

Chúc bạn sử dụng thời gian hiệu quả.

Donnie Nguyễn Tuấn Anh – Chuyên gia Huấn luyện Doanh nghiệp
ActionCOACH Hà Nội