BLOG

Pomodoro-Bi-mat-quan-ly-thoi-gian-hieu-qua
Pomodoro - Bí quyết quản trị thời gian hiệu quả
Phần lớn mọi người không đạt được kết quả cao nhất vì sự thiếu mất tập trung. Chính vì không thể tập trung nên việc quản lý thời gian trở thành một trở ngại to lớn. Làm thế nào để xử lý một công việc trọn...
Lên danh sách todolist mỗi ngày
Hãy bắt đầu ngay với công việc quan trọng nhất
Ai cũng có thể kêu ca rằng mình không có đủ thời gian để hoàn thành việc này hay việc kia. Đúng là khi làm chủ một doanh nghiệp lớn hay nhỏ, bạn cũng đều có hàng núi những công việc to nhỏ quanh mình....
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12