Đây là đường link dành riêng cho những người đã đặt lịch hẹn gặp mình 1 giờ thông qua đường link:
https://nguyentuananh.com/lich-hen

** Vì vậy, nếu anh/chị chưa đặt lịch hẹn với mình,  vui lòng đặt lịch hẹn ở đường link bên trên trước khi bấm nút “Khởi chạy cuộc họp” nhé.