07 THÓI QUEN CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG

07. Luôn luôn có mục tiêu

Play Video

Nhiều người không coi trọng những việc nhỏ làm hàng ngày. Họ ko nhận ra việc nhỏ hàng ngày chính là THÓI QUEN. Mà thói quen chính là nguyên liệu để tạo ra TẤT CẢ mọi thứ trong cuộc sống của họ..