07 THÓI QUEN CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP THÀNH CÔNG

01. Thói quen làm chủ và chịu trách nhiệm

Play Video

Nhiều người không coi trọng những việc nhỏ làm hàng ngày. Họ ko nhận ra việc nhỏ hàng ngày chính là THÓI QUEN. Mà thói quen chính là nguyên liệu để tạo ra TẤT CẢ mọi thứ trong cuộc sống của họ..