Please enter your email:

1. Có phải tất cả những việc bạn đang làm trong ngày là ưu tiên nhất?

 
 
 
 
 

2. Bạn có thường xuyên hoàn tất công việc vào phút cuối, hoặc xin gia hạn thêm thời gian?

 
 
 
 
 

3. Bạn có dành thời gian cho việc lên kế hoạch và lịch làm việc?

 
 
 
 
 

4. Bạn biết rõ mình cần bao nhiêu thời gian để làm nhiều công việc khác nhau?

 
 
 
 
 

5. Bạn có thường xuyên phải đối mặt với công việc bị gián đoạn?

 
 
 
 
 

6. Bạn có sử dụng kỹ thuật thiết lập mục tiêu để xác định mình phải làm những công việc gì?

 
 
 
 
 

7. Bạn có dự trù những khoảng thời gian dự phòng trong kế hoạch cho những “công việc ngoài dự kiến”?

 
 
 
 
 

8. Bạn có thể xác định tốt mức độ quan trọng của công việc mình đang làm: cao, trung bình, thấp?

 
 
 
 
 

9. Khi nhận nhiệm vụ, bạn có phân tích mức độ quan trọng và đánh thứ tự ưu tiên thích hợp?

 
 
 
 
 

10. Bạn có thường xuyên bị stress vì deadline hoặc chỉ tiêu công việc của mình?

 
 
 
 
 

11. Bạn có hay bị xao nhãng khi thực hiện những công việc then chốt/khẩn cấp?

 
 
 
 
 

12. Bạn có thường xuyên phải làm thêm công việc ở nhà để hoàn tất công việc?

 
 
 
 
 

13. Bạn có sử dụng Todolist hoặc Lịch biểu làm việc?

 
 
 
 
 

14. Bạn thường xuyên trao đổi mức độ ưu tiên của công việc mình đang làm với sếp?

 
 
 
 
 

15. Trước khi làm một nhiệm vụ, bạn có kiểm tra rằng liệu kết quả có xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra?

 
 
 
 
 

Question 1 of 15