Huấn luyện Doanh nghiệp 1394 Lượt xem

Nhà huấn luyện doanh nghiệp làm gì cho bạn?

Nhà huấn luyện doanh nghiệp – Business Coach luôn bên bạn, giúp bạn vững tin và làm người thày cố vấn. Họ là bờ vai để bạn dựa vào khóc khi bạn không có ai chia sẻ suy tư với bạn. Nhà huấn luyện doanh nghiệp không nói mọi chuyện ổn cả thôi nếu bạn không thực hiện theo những điều họ yêu cầu bạn làm.

Nhà huấn luyện doanh nghiệp – Business Coach luôn bên bạn, giúp bạn vững tin và làm người thày cố vấn. Họ là bờ vai để bạn dựa vào khóc khi bạn không có ai chia sẻ suy tư với bạn. Nhà huấn luyện doanh nghiệp không nói mọi chuyện ổn cả thôi nếu bạn không thực hiện theo những điều họ yêu cầu bạn làm. Họ đề nghị bạn tự chịu trách nhiệm, tiếp tục thực hiện những điều bạn đã nói sẽ làm. Họ sẽ không bắt bạn làm những điều mà bạn không muốn.

Môi trường kinh doanh trên thế giới đang vận động và biến đổi một cách nhanh chóng bắt buộc các doanh nghiệp phải tự mình định hướng để vừa bắt kịp sự thay đổi trong ngành, vừa cập nhật những chiến lược marketing mới, cải tiến chiến lược kinh doanh và phương thức quản lý. Đó là một việc làm rất khó. Nhiệm vụ của các nhà huấn luyện là để giúp các doanh nghiệp nhanh chóng đạt tới thành công.

Bạn có muốn thắng trong “Cuộc chơi Kinh doanh” không?

Các nhà Huấn luyện Doanh nghiệp (Business Coach) luôn đặt trọng trách công việc là nhiệm vụ hàng đầu. Thông thường, rất hiếm khi bạn nhận được một câu trả lời trung thực và khách quan về thực trạng doanh nghiệp của bạn đạng hoạt động như thế nào, nhưng nhiệm vụ của nhà Huấn luyện Doanh nghiệp sẽ luôn nêu lên những sự thật về doanh nghiệp của bạn một cách khách quan nhất, kể cả khi bạn muốn nghe hay không.

Thông thường, bạn lên kế hoạch cho công việc của chính mình. Bạn nói với nhà huấn luyện doanh nghiệp rằng đây là kế hoạch của tôi. Đây là điều tôi muốn đạt được. Và nhà huấn luyện doanh nghiệp chắc chắn đề nghị bạn tự chịu trách nhiệm triển khai thực hiện những việc đó. Đó là những việc thiết yếu mà nhà huấn luyện doanh nghiệp sẽ làm.

Hy vọng rằng những điều trên đã làm bạn hiểu rõ thêm về những gì nhà huấn luyện doanh nghiệp làm. Và tại sao ngay cả bạn cũng cần có nhà huấn luyện doanh nghiệp riêng.

Donnie Nguyễn Tuấn Anh – Chuyên gia Huấn luyện Doanh nghiệp
ActionCOACH Hà Nội