Lãnh đạo & Chiến lược

Lãnh đạo & Chiến lược             443 Lượt xem

5 Lý do khiến kế hoạch chiến lược công ty bạn sẽ thất bại    

"Nhiều doanh nghiệp đặt ra một mục tiêu dài hạn lớn lao và quá mơ hồ ... cùng với chi tiết kế hoạch hằng năm và ngân sách ngắn hạn mà ... mà không hề có sự liên kết giữa mục tiêu và kế hoạch thực hiện... Không phải đợi đến...

Đăng vào 10-10-2020
Lãnh đạo & Chiến lược             489 Lượt xem

Bí quyết thành công: Kinh doanh bằng sự tử tế       

Nguyên tắc vàng và cũng là bí quyết thành công của nhiều công ty hiện nay đó là lãnh đạo nhân viên bằng sự tử tế thay vì bất chấp tất cả để chạy theo lợi nhuận.               

Đăng vào 09-10-2020
Lãnh đạo & Chiến lược             1227 Lượt xem

Lãnh đạo hay quản lý, chọn bên nào?         

Người quản lý thường quản lý nguồn lực, còn người lãnh đạo dẫn dắt nhân viên. Vận hành một doanh nghiệp có nghĩa bạn phải là một nhà lãnh đạo. Bạn có cơ hội để dẫn dắt nhân viên của mình vào một trận chiến mỗi ngày bằng...

Đăng vào 06-10-2017