Huấn luyện Doanh nghiệp 1949 Lượt xem

Huấn luyện Doanh nghiệp Business Coaching là gì?

Business Coaching là Huấn luyện doanh nghiệp. Nhà huấn luyện doanh nghiệp làm việc với chủ doanh nghiệp để giúp họ đạt được mục tiêu đề ra. Nhà huấn luyện không làm hộ và cũng không đưa ra giải pháp.

Business Coaching là gì?

Business Coaching là Huấn luyện doanh nghiệp. Nhà huấn luyện doanh nghiệp làm việc với chủ doanh nghiệp để giúp họ đạt được mục tiêu đề ra. Nhà huấn luyện không làm hộ và cũng không đưa ra giải pháp. Ngay từ những buổi đầu, nhà huấn luyện cùng chủ doanh nghiệp trao đổi, khảo sát để nắm bắt tình trạng hiện tại của công ty đang ở vị trí nào và vị trí nào người chủ doanh nghiệp mong muốn đạt đến. Tiếp theo, 2 bên cùng lên kế hoạch và thu hẹp khoảng cách đó lại. Nhà huấn luyện đồng hành cùng người chủ doanh nghiệp xuyên suốt thời gian thỏa thuận, cùng nhau biến điều đó thành sự thật. Bản chất từ “huấn luyện” – “coaching” có nghĩa là nhà huấn luyện yêu cầu người chủ tự mình chịu trách nhiệm 100%.

Business Coaching được thực hiện như nào?

Các nguyên tắc huấn luyện này áp dụng cho doanh nghiệp đang hoạt động ở bất kỳ lĩnh vực nào. Ở khía cạnh huấn luyện, việc huấn luyện doanh nghiệp cũng tương tự như huấn luyện thể thao. Trong thể thao, huấn luyện viên là người thúc ép vận động viên đạt được phong độ tốt nhất, hỗ trợ khi họ đuối sức và dạy họ áp dụng những lối chơi mà đối thủ của họ không lường trước được.

Huấn luyện viên thể thao sẽ bắt bạn chạy nhiều vòng và khiến bạn hoạt động nhiều hơn so với lúc bạn chỉ tự mình thực hiện, ngay cả khi bạn không thích. Huấn luyện viên thể thao sẽ nói đúng bản chất sự việc và sẽ luôn lắng nghe.
Xem: ActionCOACH là gì?

Nhà Huấn luyện Doanh nghiệp hỗ trợ gì?

Nhà huấn luyện doanh nghiệp cũng làm những việc tương tự như vậy nhưng theo phương châm chú trọng tạo ra thành công cho doanh nghiệp. Vai trò của họ là huấn luyện cho các chủ doanh nghiệp thông qua việc hướng dẫn, hỗ trợ, đặt câu hỏi và động viên cho đến khi người chủ doanh nghiệp tự tìm ra giải pháp cho doanh nghiệp mình. Nhà huấn luyện doanh nghiệp giúp cho những chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ trọng tâm vào việc bán hàng, marketing, quản lý, xây dựng hệ thống, tuyển dụng đội ngũ v.v…

Chương trình Huấn luyện Doanh nghiệp 1-2-1

1-2-1 là chương trình Huấn luyện trực tiếp giữa chủ doanh nghiệp và nhà huấn luyện của ActionCOACH. Như đã nói ở trên các nhà Huấn luyện của ActionCOACH đều được đào tạo trở thành nhà huấn luyện chuyên nghiệp, được cấp chứng chỉ hoạt động trên toàn cầu và làm việc với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn đang gặp phải. Với hàng nghìn công cụ và chiến lược sẵn có của ActionCOACH, chúng tôi dễ dàng giúp các doanh nghiệp tìm ra những biện pháp hữu hiệu nhất để giải quyết mọi vấn đề.

Huấn luyện doanh nghiệp 1-2-1 gồm 4 gói:

  1. Start up – 1 năm huấn luyện
  2. Step up – 1 năm huấn luyện
  3. Power up – 1 năm huấn luyện
  4. Freedom- 1 năm huấn luyện

Donnie Nguyễn Tuấn Anh – Chuyên gia Huấn luyện Doanh nghiệp
ActionCOACH Hà Nội