Bài viết

Lãnh đạo & Chiến lược             1227 Lượt xem

Lãnh đạo hay quản lý, chọn bên nào?         

Người quản lý thường quản lý nguồn lực, còn người lãnh đạo dẫn dắt nhân viên. Vận hành một doanh nghiệp có nghĩa bạn phải là một nhà lãnh đạo. Bạn có cơ hội để dẫn dắt nhân viên của mình vào một trận chiến mỗi ngày bằng...

Đăng vào 06-10-2017
Quản trị Doanh nghiệp              1367 Lượt xem

KPI là gì? Ví dụ về KPI            

Khi bắt đầu đi làm, bạn chắc hẳn đã nghe nói đến KPI. Nó hiện diện ở khắp mọi nơi cho dù bạn yêu hay ghét nó. Bạn có thể bắt gặp nó ở trong kinh doanh, trường học, bệnh viện v.v… Thực tế, đa số chúng ta đều có mục tiêu về...

Đăng vào 03-10-2017
Trang đầu  < 2 3